جدول قیمت گذاری – آموزش آنلاین MASA institute

جدول قیمت گذاری

[dt_sc_h3 type=”” class=””]جدول قیمت: نوع ۱[/dt_sc_h3][dt_sc_pricing_table type=”type1″]

[dt_sc_one_fourth first]
[dt_sc_pricing_table_item heading=’پایه’ button_text=’خرید’ button_link=’#’ price=’دلار۲۰′ per=’در ماه’]

 • ۵ پروژه
 • ۱۰GB حافظه
 • بدون ردیابی زمان
 • امنیت پیشرفته
 • پهنای باند نامحدود

[/dt_sc_pricing_table_item]
[/dt_sc_one_fourth]
[dt_sc_one_fourth]
[dt_sc_pricing_table_item heading=’استاندارد’ button_text=’خرید’ button_link=’#’ price=’دلار۴۰′ per=’در ماه’ selected]

 • ۱۰ پروژه
 • ۱۰۰GB حافظه
 • بدون ردیابی زمان
 • امنیت پیشرفته
 • پهنای باند نامحدود

[/dt_sc_pricing_table_item]
[/dt_sc_one_fourth]
[dt_sc_one_fourth]
[dt_sc_pricing_table_item heading=’تجاری’ button_text=’خرید’ button_link=’#’ price=’دلار۶۰′ per=’در ماه’ ]

 • ۲۰ پروژه
 • ۲۰۰GB حافظه
 • بدون ردیابی زمان
 • امنیت پیشرفته
 • پهنای باند نامحدود

[/dt_sc_pricing_table_item]
[/dt_sc_one_fourth]
[dt_sc_one_fourth]
[dt_sc_pricing_table_item heading=’نامحدود’ button_text=’خرید’ button_link=’#’ price=’دلار۸۰′ per=’در ماه’ ]

 • ۳۰ پروژه
 • ۳۰۰GB حافظه
 • بدون ردیابی زمان
 • امنیت پیشرفته
 • پهنای باند نامحدود

[/dt_sc_pricing_table_item]
[/dt_sc_one_fourth]

[/dt_sc_pricing_table][dt_sc_hr_invisible_medium /][dt_sc_h3 type=”” class=””]جدول قیمت: نوع ۲[/dt_sc_h3][dt_sc_pricing_table type=”type2″]

[dt_sc_one_fourth first]
[dt_sc_pricing_table_item heading=’پایه’ button_text=’خرید’ button_link=’#’ price=’دلار۲۰′ per=’در ماه’]

 • ۵ پروژه
 • ۱۰GB حافظه
 • بدون ردیابی زمان
 • امنیت پیشرفته
 • پهنای باند نامحدود

[/dt_sc_pricing_table_item]
[/dt_sc_one_fourth]
[dt_sc_one_fourth]
[dt_sc_pricing_table_item heading=’استاندارد’ button_text=’خرید’ button_link=’#’ price=’دلار۴۰′ per=’در ماه’ selected]

 • ۱۰ پروژه
 • ۱۰۰GB حافظه
 • بدون ردیابی زمان
 • امنیت پیشرفته
 • پهنای باند نامحدود

[/dt_sc_pricing_table_item]
[/dt_sc_one_fourth]
[dt_sc_one_fourth]
[dt_sc_pricing_table_item heading=’تجاری’ button_text=’خرید’ button_link=’#’ price=’دلار۶۰′ per=’در ماه’ ]

 • ۲۰ پروژه
 • ۲۰۰GB حافظه
 • بدون ردیابی زمان
 • امنیت پیشرفته
 • پهنای باند نامحدود

[/dt_sc_pricing_table_item]
[/dt_sc_one_fourth]
[dt_sc_one_fourth]
[dt_sc_pricing_table_item heading=’نامحدود’ button_text=’خرید’ button_link=’#’ price=’دلار۸۰′ per=’در ماه’ ]

 • ۳۰ پروژه
 • ۳۰۰GB حافظه
 • بدون ردیابی زمان
 • امنیت پیشرفته
 • پهنای باند نامحدود

[/dt_sc_pricing_table_item]
[/dt_sc_one_fourth]

[/dt_sc_pricing_table]

افزودن آدرس

ایران