ثبت نام رشته ها – آموزش آنلاین MASA institute

ثبت نام رشته ها

 • میزان شهریه : ۸۹،۰۰۰،۰۰۰ ريال
 • مدت زمان انجام دوره : ۱۲ ماه معادل ۲۶۰ ساعت
 • نحوه پرداخت اقساطی : مبلغ ۲۹،۰۰۰،۰۰۰ ريال واریز نقدی ابتدای دوره ،مابقی طی ۳ فقره چک به مبلغ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال به فواصل ۳ ماهه
 • میزان شهریه : مبلغ ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال 
 • مدت زمان انجام دوره : ۹ ماه معادل ۲۰۰ ساعت 
 • نحوه پرداخت اقساطی : مبلغ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال واریز نقدی ابتدای دوره ، مابقی طی ۲ فقره چک به مبلغ ۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ريال به فواصل ۳ ماهه 
 1. داوطلب گرامی می تواند با تکمیل فرم ثبت نام در ذیل ، آمادگی خود برای شرکت در مصاحبه ورودی را اعلام نماید.
 2. پس از ارسال فرم ثبت نام تاییدیه ای به صورت ایمیل و پیامک ارسال خواهد شد .
 3. لازم به ذکر است که دعوت به مصاحبه منوط به وجود ظرفیت پذیرش هر نوبت برگزاری خواهد بود . در صورت عدم ظرفیت ،در خواست مزبور برای نوبت های بر گزاری آینده به صورت رزرو در نطر گرفته خواهد شد .
 4. بعد از شرکت و تایید قبولی در مصاحبه از قسمت پرداخت میتوانید با انتخاب یکی از گزینه های پرداخت نسبت به تکمیل ثبت نام خود اقدام فرمایید.

  افزودن آدرس

  ایران