ترم های طراحی جامع – آموزش آنلاین MASA institute

ترم های طراحی جامع

ترم های طراحی جامع

آنالیز میراث مد و فرهنگ

اناتومی یا فلسفه مد (تئوریهای مد)

رنگ در هویت سازی لباس ها

طراحی فیگور

روانشناسی

فلسفه و زیبایی شناسی در طراحی لباس

ژوژمان

آنالیز ایده و کانسپت در طراحی

فرایند ایجاد خلاقیت

استایل در برند

تصویر سازی دیجیتال

لباس های محلی فراتر از مد

ژوژمان

اصول کالکشن سازی

پورتفولیو تخصصی

دراپینگ و حجم سازی

نشانه شناسی در طراحی (نگاهی نو به طراحی لباس مفهومی)

ژوژمان

افزودن آدرس

ایران